ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Την άμεση σύσταση τεσσάρων Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ), που αναλαμβάνουν την απόδοση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στους ιδιώτες,... ΥΠΕΝ: συστήνονται Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών για λύση στο ιδιοκτησιακό

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Την άμεση σύσταση τεσσάρων Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ), που αναλαμβάνουν την απόδοση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στους ιδιώτες, στις περιοχές της χώρας για τις οποίες δεν υπάρχει το τεκμήριο της κυριότητας του Δημοσίου, ανακοίνωσε ο υφυπουργός ΠΕΝ Γιώργος Αμυράς, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι δεν κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις για αγροτικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις, που εμπίπτουν στους Δασικούς Χάρτες.

Παράλληλα από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργοποιείται ψηφιακή πλατφόρμα στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την υπαγωγή δασικών αυθαιρέτων σε διαδικασία τακτοποίησης, με βεβαίωση μηχανικού  και την καταβολή παράβολου 250 ευρώ. Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress

«Σε περίπτωση που το κράτος διεκδικεί μία δασική έκταση-ιδιοκτησία αναλαμβάνει και όλο το βάρος της απόδειξης με τους τίτλους και ό,τι άλλο προβλέπεται» δήλωσε από τη Λέσβο ο κ. Αμυράς, αναφερόμενος στη νέα ρύθμιση για τα δασικά ιδιοκτησιακά, που ψηφίστηκε ως τροπολογία – προσθήκη στο νόμο για την  ανακύκλωση την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή. Δείτε εδώ στο ecopress: η τελική νομοθετική ρύθμιση για ιδιοκτησιακό και μεταβιβάσεις σε δασικές εκτάσεις

Ο ίδιος σημείωσε ότι το Δημόσιο προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε όλα τα δάση και τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, ωστόσο στις περιοχές που δεν υπάρχει το τεκμήριο της κυριότητας, η επίλυση των ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων του Ελληνικού Δημοσίου με τους ιδιώτες θα έχει ως αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων αλλά και των υπηρεσιών του Δημοσίου από πλήθος υποθέσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.

Συμβούλια Ιδιοκτησίας και περιοχές

-«Ήδη για αυτόν το σκοπό, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός ΠΕΝ, συγκροτούνται τουλάχιστον 4 Συμβούλια Ιδιοκτησίας με έδρα αντίστοιχα την Κέρκυρα, το Ηράκλειο Κρήτης, την Μυτιλήνη και τον Πειραιά ή και περισσότερα, όπου απαιτείται για την διοικητική αναγνώριση εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών».

Τα τέσσερα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών θα καλύψουν το σύνολο των περιοχών της επικράτειας για τις οποίες δεν ισχύει το τεκμήριο της κυριότητάς του ελληνικού Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων και οι υποθέσεις που θα εξετάσουν  αφορούν  στους ιδιοκτήτες ακινήτων στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από τα διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.

Σε κάθε συμβούλιο συμμετέχει πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας με έναν αναπληρωτή του και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών της έδρας του Συμβουλίου. Τα συμβούλια αυτά επιλαμβάνονται της αναγνώρισης της κυριότητας βάσει νόμιμα μεταγεγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας συνοδεία τοπογραφικών διαγραμμάτων, στα οποία αποτυπώνεται η επίδικη έκταση με την συνδρομή και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όπου κριθεί χρήσιμο για ασφαλή κρίση. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για την ίδια περιοχή εξετάζονται από κοινού. Μέχρι τη συγκρότηση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας για τα θέματα κυριότητας επιλαμβάνονται τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Η σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπει ότι: «Διατάξεις για τη διοικητική αναγνώριση της ιδιοκτησίας στις περιοχές του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 – Προσθήκη άρθρου 8Α στον ν. 998/1979». Μετά το άρθρο 8 του ν. 998/1979 (Α1 289) προστίθεται άρθρο 8Α, ως εξής: «Άρθρο 8Α. Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ) που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979,

  1. Για τη διοικητική αναγνώριση εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επί των δασών, των δασικών εκτάσεων και των εκτάσεων των παρ. 5α και 5β του άρθρου 3 που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 συνιστώνται τουλάχιστον τέσσερα (4) Συμβούλια Ιδιοκτησίας, που έχουν αντίστοιχα ως έδρα την Κέρκυρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά.

Η τοπική αρμοδιότητα εκάστου των ανωτέρω συμβουλίων εκτείνεται: α) του πρώτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, β) του δεύτερου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων της Κρήτης, γ) του τρίτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Σάμου και Χίου και, δ) του τέταρτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων Κυκλάδων, στις νήσους Κύθηρα και Αντικύθηρα και στην περιοχή της Μάνης, όπως αυτή ορίζεται από τα διοικητικά όρια των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.

  1. Έκαστο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας αποτελείται από :

α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο ή έναν δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον προϊστάμενο της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του και

γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών της έδρας του Συμβουλίου, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Ο πρόεδρος και τα μέλη των ως άνω συμβουλίων με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

  1. Τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας της παρ. 1 επιλαμβάνονται της αναγνωρίσεως της κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος με αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιώτη ή νομικού προσώπου, επί τη βάσει προσκομιζομένων υπ’ αυτών νόμιμα μεταγεγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας, οι οποίοι έχουν συνταχθεί το αργότερο μέχρι την 1η.7.2001, έστω και αν έχουν μεταγράφει μεταγενέστερα και οι οποίοι συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμματα, εξαρτημένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), στα οποία αποτυπώνεται η περιγραφόμενη στους τίτλους έκταση όπως και επί τη βάσει όσων στοιχείων τηρούνται στη δασική υπηρεσία. Τα Συμβούλια μπορούν να ζητήσουν και την αποστολή από άλλες δημόσιες υπηρεσίες κάθε χρήσιμου εγγράφου ή άλλου στοιχείου ή να διατάξουν τη διενέργεια ειδικής έρευνας ή πραγματογνωμοσύνης προς διαμόρφωση ασφαλούς κρίσεως περί των προβαλλομένων ιδιωτικών δικαιωμάτων.

Περισσότερες αιτήσεις που αφορούν στην ίδια έκταση ή σε συνεχόμενα τμήματα, εξετάζονται από κοινού. Τα ως άνω Συμβούλια, μετά την ανάγνωση της εισηγήσεως του ορισθέντος εισηγητού, γνωμοδοτούν αιτιολογημένα επί εκάστης υποθέσεως. Η κρίση των Συμβουλίων σχηματίζεται με ελεύθερη εκτίμηση των ως άνω αποδεικτικών στοιχείων υπόκειται δε στην έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δυναμένου να αποδεχθεί ή μη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, αλλά επ’ ωφελεία του Δημοσίου, όχι όμως και να τροποποιήσει αυτήν εις βάρος του Δημοσίου.

Σε περίπτωση που το δικαίωμα της κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών στα κτηματολογικά βιβλία των οικείων κτηματολογικών γραφείων και το ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών κατ’ εφαρμογή της περ. IV της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Οικονομικών, και Δικαιοσύνης καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα της συγκρότησης και εσωτερικής οργάνωσης των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας, τα της λειτουργίας και της ενώπιον αυτών διαδικασίας προς κρίση των υποθέσεων και έκδοση των γνωμοδοτήσεών τους, περιλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ή αυτοπρόσωπης παραστάσεως των ενδιαφερομένων, τα της συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξετάσεως μαρτύρων, τα της ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης, τα της κοινοποιήσεως των γνωμοδοτήσεων στους ενδιαφερομένους και τις δημόσιες αρχές, τα της εκδόσεως και κοινοποιήσεως των υπουργικών αποφάσεων, όπως και τα της εκτελέσεως αυτών.
  2. Μέχρι τη συγκρότηση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας της παρ. 1, αρμόδια για τη διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ανωτέρω εκτάσεων κατά τη διαδικασία της παρ. 3 είναι τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών του άρθρου 8.
  3. Με την κοινή απόφαση της παρ. 4 είναι δυνατόν να ιδρύονται περισσότερα Συμβούλια Ιδιοκτησίας και να καθορίζονται η έδρα και η περιφέρεια εκάστου των ιδρυομένων Συμβουλίων.»
  4. Το ελληνικό Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του κτηματολογικού δικαστή με τις οποίες αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επί των ανωτέρω εκτάσεων, εφόσον δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του. Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και αναφέρονται στις παραπάνω εκτάσεις ανακαλούνται από τότε που εκδόθηκαν».

Αγροτικές επιδοτήσεις

Για τις επιδοτήσεις ο κ Αμυράς δήλωσε: «Διαβεβαιώνουμε ότι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν να ανησυχούν. Ειδικά οι κτηνοτρόφοι να ξέρουν ότι τα δάση χρησιμοποιούνται για βόσκηση, καμιά επιδότηση δεν πρόκειται να θιγεί, εξετάζουμε ένα-ένα τα ζητήματα ώστε να θεσμοθετήσουμε λύσεις. Αυτή τη στιγμή στις δασικές υπηρεσίες γίνονται διορθώσεις για να κουμπώσουν πάνω στους χάρτες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτικά και κτηνοτροφικά μητρώα. Οι παραγωγοί πρέπει να συνεχίσουν αναπόσπαστοι να παράγουν προς όφελος της πατρίδας μας».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας