ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Οριστικό τέλος στις υπαγωγές των μεγάλων αυθαιρέτων (με υπερβάσεις άνω του 40% και για τα κτίρια χωρίς καμία οικοδομική άδεια) της... Υπό κατάθεση στη Βουλή η τροπολογία για την παράταση αυθαιρέτων

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Οριστικό τέλος στις υπαγωγές των μεγάλων αυθαιρέτων (με υπερβάσεις άνω του 40% και για τα κτίρια χωρίς καμία οικοδομική άδεια) της κατηγορίας 5 και προσαυξήσεις προστίμων από την 1η Οκτωβρίου 2020 για τις υπαγωγές αυθαιρέτων των υπολοίπων κατηγοριών, προβλέπει η τροπολογία του ΥΠΕΝ, που δίνει την περιβόητη τρίμηνη παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Η τροπολογία για την παράταση των αυθαιρέτων έχει καταρτιστεί από το ΥΠΕΝ σε τελική μορφή και η  κατάθεση για τη ψήφιση της στη Βουλή θα γίνει  ανάλογα με τον προγραμματισμό του κοινοβουλευτικού έργου.

-«Δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή η τροπολογία για την παράταση των αυθαιρέτων» ανέφερε το πρωί του Σαββάτου 11 Ιουλίου 2020 επίσημη πηγή του υπουργείου Περιβάλλοντος στο ecopress, προσθέτοντας ότι:

-Τη Δευτέρα θα αποφασιστεί εάν θα υποβληθεί ως τροπολογία προσθήκη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την «εταιρική διακυβέρνηση» που είναι έτοιμο προς συζήτηση στη Βουλή ή όπως είναι το επικρατέστερο ενδεχόμενο θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την ηλεκτροκίνηση , που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2020 στη Βουλή.

Σε κάθε περίπτωση το μεγάλο θέμα, σχετικά με την τροπολογία  των αυθαιρέτων που εξακολουθεί να παραμένει σε νομοθετική εκκρεμότητα μετά τη λήξη της προθεσμίας της 30ης Ιουνίου 2020 είναι, όπως επισημαίνεται από την πλευρά των μηχανικών και των ιδιοκτητών, ότι προβλέπει εξαιρετικά μικρή παράταση. Η νέα τρίμηνη προθεσμία  σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που σημειώθηκαν την περίοδο της «καραντίνας» και εξακολουθούν να δυσκολεύουν την διεκπεραίωση των υποθέσεων. Πάντως επτά λόγοι οδηγούν σε νέες παρατάσεις για τα αυθαίρετα και τα αδήλωτα τετραγωνικά, Δείτε εδώ στο ecopress

Απάντηση ΥΠΕΝ

Ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης στο ερώτημα  «μήπως θα πρέπει να πάει λόγω της οικονομικής ύφεσης και της πανδημίας καθώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει η παράταση των αυθαιρέτων  μία και καλή μέχρι τέλος του έτους;» απάντησε ως εξής:

-“Είπαμε τρείς μήνες γιατί οι σοβαρές επιπτώσεις του κορονοϊού ήταν για τρείς μήνες. Κοιτάξτε και οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων και οι μηχανικοί ας κάνουν τη δουλειά τους. Συγνώμη που το λέω έτσι αλλά το πράγμα έχει ξεκινήσει από το 2011. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεκίνησε,  όπως είναι το πρόγραμμα των αδήλωτων χώρων τους τελευταίους μήνες του Υπουργείου Εσωτερικών εννοώ. Αυτό είναι από το 2011. Ε!  Μιλάμε για τα βαριά αυθαίρετα. Το  κράτος δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τους με βάση και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας να τα τακτοποιήσουν. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για αυτούς και πιστεύω ότι έχουν κάθε λόγο να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Έχουν 9 χρόνια  στη διάθεσή τους να το κάνουν»  Δείτε εδώ στο ecopress

Η τροπολογία του ΥΠΕΝ

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης, «με την προτεινόμενη διάταξη του πρώτου άρθρου της τροπολογίας παρατείνεται η προθεσμία για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών για χρονικό διάστημα τριών μηνών, λόγω πανδημίας. Σε σχέση με τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 η νέα ημερομηνία είναι η τελική προθεσμία για υπαγωγή, ενώ στα αυθαίρετα των λοιπών κατηγοριών είναι η τελική προθεσμία για υπαγωγή χωρίς προσαυξημένο πρόστιμο. Αντίστοιχα, μετατίθενται οι προθεσμίες και οι ημερομηνίες αναφοράς για την καταβολή αυξημένων προστίμων στις λοιπές κατηγορίες αυθαιρέτων.»

Άρθρο …

Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και οικοδομικών αδειών

  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 του παρόντος νόμου που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του παρόντος, η αίτηση υπαγωγής μαζί με τα συνοδευτικά της στοιχεία και δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 του παρόντος νόμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι την 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28 Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄ έως στ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος νόμου αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»

  1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021,

γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022,

δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023,

ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024,

στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας