Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό 4546  (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2018, τέυχος Α΄) ο νόμος με τίτλο  «ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας... Στο ΦΕΚ οι ρυθμίσεις για τα πρόστιμα αυθαιρέτων και οι αλλαγές στις οικοδομικές άδειες – Ν. 4546/18 το «αδελφάκι» του ν. 4495/17 

 Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό 4546  (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2018, τέυχος Α΄) ο νόμος με τίτλο  «ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή.

Με τη δημοσίευση   του νόμου στο ΦΕΚ  τίθνεται σε ισχύ οι ρυθμίσεις του, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον χωροταξικό σχεδιασμό, όσο και η ενσωμάτωση Οδηγιών  της Ε.Ε. σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως επίσης οι νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του πολεοδομικού νόμου 4495/17.

Στο νόμο 4546/18, που θα μπορούσε να θεωρηθεί «αδελφάκι» του βασικού πολεοδομικού νόμου 4495/17 περιλαμβάνονται όσον αφορά τα πολεοδομικά θεαματικές αλλαγές στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στις κατηγορίες και διαδικασίες εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, νέα χρονοδιαγράμματα για τις εκπτώσεις και τις προσαυξήσεις των προστίμων αυθαιρέτων, καθιέρωση μειωτικού συντελεστή 0,50 για τον υπολογισμό του προστίμου αυθαιρέτου για αποθήκες μέχρι 50 τετραγωνικών μέτρων σε ισόγεια, νέους κανόνες για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κοινόχρηστων χώρων σε πολυκατοικίες, δυνατότητα να κάνουν αλλαγή χρήσης τακτοποιημένα αυθαίρετα και πλήθος άλλες ρυθμίσεις, δείτε εδώ το αναλυτικό ρεπορτάζ του ecopress

Όσον αφορά στην «ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό», δείτε εδώ το αναλυτικό ρεπορτάζ του ecopress

Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών  της Ε.Ε. σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με αιχμή την υπορεωτική καθιέρωση από το 2019 του βιοντίζελ στην βενζίνη δείτε εδώ το αναλυτικό ρεπορτάζ του ecopress

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΕΚ

NEWSLETTER