ecopress
Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) έστειλε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020  δραματική επιστολή στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία στρέφεται κατά... Δημόσια Έργα: oι εργολήπτες ζητούν να κηρυχθεί «κατάσταση συναγερμού»!

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) έστειλε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020  δραματική επιστολή στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία στρέφεται κατά των μηχανικών  του υπουργείου και των υπηρεσιών,  που εμπλέκονται με τα δημόσια έργα, ζητώντας αυτές να κηρυχτούν άμεσα σε “κατάσταση συναγερμού”.

Παράλληλα ο ΣΑΤΕ  αναφέρει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης  για την στήριξη από τις συνέπειες της πανδημίας, «αφήνουν εντελώς απέξω των βαρύτατα πληττόμενο κατασκευαστικό κλάδο της χώρας».

Με την επιστολή του ΣΑΤΕ, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Γ. Βλάχος και ο γενικός γραμματέας Α. Γεράκης προς τον υπουργό Υποδομών Κ. Καραμανλή  ζητείται «επειγόντως να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αδράνειας και αδιαφορίας μερικών δημοσίων υπαλλήλων επιβλεπόντων» και προτείνεται  προς τον υπουργό Υποδομών  «η  κήρυξη των υπηρεσιών τόσο του υπουργείου σας όσο και όλων των αναθετουσών αρχών και γενικά των υπηρεσιών που εμπλέκονται με τα έργα σε κατάσταση συναγερμού».

Παράλληλα ο ΣΑΤΕ ζητά:

  • Κατεπείγουσα μέριμνα για τη λήψη μέτρων για την ταχεία και πλήρως ψηφιακή διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωμών, έγκρισης επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων και λογαριασμών ΑΠΕ και συμπληρωματικών συμβάσεων.
  • Προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωμή, έγκριση πληρωμών από τις διαχειριστικές αρχές στις περιπτώσεις συμβάσεων και expost έλεγχος αυτών.
  • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εντός 2 ημερών ή άλλως προώθηση πληρωμής άνευ αυτών.
  • Απαλλαγή καταβολής προκαταβλητέου φόρου.

Στήριξη του κλάδου

Σχετικά με την στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου στην  περίοδο της πανδημίας ο ΣΑΤΕ υποστηρίζει ότι: “δυστυχώς κανένα απολύτως μέτρο δεν έχει μέχρι σήμερα ληφθεί από το υπουργείο σας» και ότι «τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τους υπουργούς Οικονομίας Ανάπτυξης και Εργασίας ουσιαστικά αφήνουν εντελώς απέξω των βαρύτατα πληττόμενο κατασκευαστικό κλάδο της χώρας»

Στην επιστολή του ΣΑΤΕ τονίζεται ότι «πλέον όχι μόνο υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσουν πάρα πολύ τα έργα αλλά είναι ορατή η πιθανότητα αδυναμίας έγκαιρης απορρόφησης κονδυλίων απαραίτητων για την επιβίωση της εθνικής οικονομίας. Γεγονός που θα οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση των τεχνικών εταιρειών κάθε μεγέθους αλλά και σε βαρύτατο πλήγμα στην Εθνική Οικονομία».

Παράλληλα αναφέρεται στην επιστολή του ΣΑΤΕ ότι «η χώρα μας διαχρονικά διέπεται στον τομέα των έργων από ένα θεσμικό πλαίσιο γραφειοκρατικό, αντιπαραγωγικό και δυσκίνητο που δυστυχώς ακόμη και σήμερα που είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη επιτάχυνση απλοποίηση των διαδικασιών στην πράξη δεν γίνεται τίποτα για αυτό. Οι χρόνοι ελέγχου επιμετρήσεων και υπογραφής πιστοποιήσεων,  έκδοσης πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και έγκρισης χρηματοδοτήσεων συνεχώς αυξάνονται». Και υπογραμμίζεται ότι:

-«Με τους ρυθμούς αυτούς δεν υπάρχει καμία προοπτική να συνεισφέρει ο κατασκευαστικός κλάδος αυτά που μπορεί και αυτά που πρέπει στην αντιμετώπιση της κρίσης».

Ο ΣΑΤΕ ζητά από το υπουργείο Υποδομών και την κυβέρνηση «κατ΄ ελάχιστον να αναγνωριστεί χωρίς εξαιρέσεις ότι και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υπάγονται στο σύνολό τους στις πληττόμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ΚΑΔ,  ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα ευεργετικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Επίσης ζητά «κατεπείγουσα μέριμνα για τη λήψη μέτρων για την ταχεία και πλήρως ψηφιακή διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωμών έγκρισης επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων και λογαριασμών ΑΠΕ και συμπληρωματικών συμβάσεων».

Ειδικότερα o ΣΑΤΕ ζητάει:

-«Προώθηση των πιστοποιήσεων προς πληρωμή, έγκριση πληρωμών από τις διαχειριστικές αρχές στις περιπτώσεις συμβάσεων και expost έλεγχος αυτών.

-Έκδοση φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας εντός 2 ημερών οι άλλως προώθηση πληρωμής άνευ αυτών.

-Απαλλαγή καταβολής προκαταβλητέου φόρου.

-Επειγόντως να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αδράνειας και αδιαφορίας μερικών δημοσίων υπαλλήλων επιβλεπόντων.

Και την κήρυξη των υπηρεσιών τόσο του υπουργείου σας όσο και όλων των αναθετουσών αρχών και γενικά των υπηρεσιών που εμπλέκονται με τα έργα σε κατάσταση συναγερμού».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας